Anslagstavlan

Scouternas adventskalender 2017

  • försäljningen börjar 15.10
  • pris 7€

 

 

Kuksa

Anmälning till FiSSc:ens evenemang sker via medlemsregistret Kuksa och hittas på adressen https://kuksa.partio.fi.

Anmälningslänkarna till olika evenemang och kurser hittar du i Händelsekalendern på scout.fi.

Fyra sista anmälningsdagar

15.1 för evenemang i mars, april och maj
15.4 för evenemang i juni, juli, augusti och september
15.9 för evenemang i oktober och november
15.11 för evenemang i december, januari och februari

 

Händelsekalendern

Oktober

13-15.10 VU-rumba och Höstis på Kåken

14-15.10 Gruppledarutbildning för explorerscouter – hajk, Sibbo

15.10-5.12 Julkalenderkampanj

27.–29.10 100 % UTE - Roverscout- och ledardagarna, Vasa

29.10 Höstmöte, Vasa

 

November

6.11. VIP-möte

15.11. Sista anmälningsdag för evenemang i december, januari och februari

 

December

4.12. VIP-möte

6.12. Jubileumsjulpysseldag