HÄNDELSEKALENDER 2022

Gå också in på FiSScens sidor och kolla vad de erbjuder för kurser & evenemang

 

Juli

2.7 Dagsseglats för äventyrscouter med Navigator, Åbo 

3-9.7 Kustseglats med Navigator, Åbo-Vasa 

11-13.7 Skärgårdsseglats med Navigator, Vasa-Vasa 

15-23.7 Kajo

25-28.7 Kustskärgårdsseglats med Navigator, Vasa-Kokkola 

29.7-8.8 Offshoreseglats med Navigator, Kokkola-Hangö

 

Augusti

7.8 Ledarpiknik i Samppalinnaparken kl 12 ->

15.8 VIP-möte på Hyddan kl 18:00

30.8 Terminsstart i Åbo kl 18

 

September

6.9 Terminsstart i S:t Karins kl 18

10.9 FiSSc-Scoutledarträff i Åbo, på Hyddan

 

Oktober

28-30.10 FiSScAkademi Norrvalla, Vörå

 

REDOVISNING AV KVITTON

Vårmöte 16.3.2022

02.03.2022 kl. 20:36

Härmed kallas medlemmarna i Flickscoutkåren Åbo Vildar rf till stadgeenligt vårmöte onsdagen 16.3.2022 kl. 18.00 online och om läget tillåter även på plats (närmare info samt länk skickas ut senare). Länkat finns mötets föredragningslista och årsberättelsen från år 2021. 

 

Föredragningslista

Årsberättelsen 2021

 

Hälsningar,

Kårkvarteret

2.3.2022

Åbo

Emilia Nylund