HÄNDELSEKALENDER 2022

Gå också in på FiSScens sidor och kolla vad de erbjuder för kurser & evenemang

 

Juli

2.7 Dagsseglats för äventyrscouter med Navigator, Åbo 

3-9.7 Kustseglats med Navigator, Åbo-Vasa 

11-13.7 Skärgårdsseglats med Navigator, Vasa-Vasa 

15-23.7 Kajo

25-28.7 Kustskärgårdsseglats med Navigator, Vasa-Kokkola 

29.7-8.8 Offshoreseglats med Navigator, Kokkola-Hangö

 

Augusti

7.8 Ledarpiknik i Samppalinnaparken kl 12 ->

15.8 VIP-möte på Hyddan kl 18:00

30.8 Terminsstart i Åbo kl 18

 

September

6.9 Terminsstart i S:t Karins kl 18

10.9 FiSSc-Scoutledarträff i Åbo, på Hyddan

 

Oktober

28-30.10 FiSScAkademi Norrvalla, Vörå

 

REDOVISNING AV KVITTON

S:t Göransgudstjänst 19.4.2022

05.04.2022 kl. 10:46

Åbo Vildar, Scoutkåren Pojkarna och Koffan har efter en liten paus igen gemensam gudstjänst i S:ta Katarina kyrka (Kyrkovägen 46) och samlas klockan 17:45 på parkeringsplatsen utanför kyrkan. Under gudstjänsten avger de nya scouterna scoutlöftet och dessutom delar kårerna ut sigill och förtjänsttecken. 

Kom ihåg scouthalsduk och scoutig klädsel (scoutrigg, kårtröja eller annan mörkblå klädsel), samt att sätta telefonen på ljudlös på förhand!

Familjemedlemmar, vänner och bekanta är även varmt välkomna! Efteråt bjuder vildarna på kaffe på kårlokalen Hyddan på Auragatan 1 (Gillesgården).

Välkomna!

 

 

Emilia Nylund