HÄNDELSEKALENDER 2022

Gå också in på FiSScens sidor och kolla vad de erbjuder för kurser & evenemang

 

Juli

2.7 Dagsseglats för äventyrscouter med Navigator, Åbo 

3-9.7 Kustseglats med Navigator, Åbo-Vasa 

11-13.7 Skärgårdsseglats med Navigator, Vasa-Vasa 

15-23.7 Kajo

25-28.7 Kustskärgårdsseglats med Navigator, Vasa-Kokkola 

29.7-8.8 Offshoreseglats med Navigator, Kokkola-Hangö

 

Augusti

7.8 Ledarpiknik i Samppalinnaparken kl 12 ->

15.8 VIP-möte på Hyddan kl 18:00

30.8 Terminsstart i Åbo kl 18

 

September

6.9 Terminsstart i S:t Karins kl 18

10.9 FiSSc-Scoutledarträff i Åbo, på Hyddan

 

Oktober

28-30.10 FiSScAkademi Norrvalla, Vörå

 

REDOVISNING AV KVITTON

Vårförläggning på Kåken 6-7.5.2022

28.04.2022 kl. 19:34

Välkommen med på kårens vårförläggning på vår utfärdsstuga Kåken! 

Vi startar med gemensam buss på fredagen och är tillbaka på lördagen. Evenemanget kostar 15€ och i det ingår transport, mat och program. 

Sista anmälningsdagen är 3.5.

Mera information om evenemanget, utrustningslista, kontaktuppgifter mm. hittas här --> Vårförläggningsinfo

 

Emilia Nylund