Vill du komma med i vårt glada gäng?

Vi tar emot barn från åk 1 uppåt (i S:t Karins från åk 2 uppåt), familjer med yngre barn kan höra sig för om möjlighet till familjescouting, kontaktuppgifter här!

För att gå med i Åbo Vildar behöver man göra en medlemsansökan. Det senaste året har vi varit väldigt populära och för att vi ska vara säkra på att alla grupper har tillräckligt med ledare, önskar vi att intresserade familjer är i kontakt på förhand, antingen genom att man fyller i en medlemsansökan i vårt medlemsregister Kuksa, eller genom e-post till någon av kårcheferna eller den åldersgruppsansvariga. 

Då vargungar och äventyrsscouter gör medlemsansökan, får ni gärna skriva i rutan för tilläggsuppgifter om ni önskar börja i Åbo- eller S:t Karinsgruppen. Vi kontaktar alla enskilt om vad läget är just då och ifall grupperna blir för stora kommer man med på en väntelista.

Nya medlemmar ur äldre åldersgrupper kan göra medlemsansökan och samtidigt kontakta någon ur styrelsen för mera information!

Det är viktigt att du gör en medlemsansökan åt ditt barn/dig själv och betalar medlemsavgiften eftersom barnet/du då har rätt att delta i kårens, förbundets, distriktens och Finlands Scouters verksamhet. Som betald medlem har scouten även en scoutförsäkring.

Inskrivningsavgiften som är en engångsavgift på 20€ täcker scouthalsduk samt höstens verksamhet och den årliga medlemsavgiften på 75€ uppbärs i april/maj. Man kan söka om befrielse av medlemsavgift, antingen direkt från Finlands Svenska Scouter eller genom att ta kontakt med Åbo Vildars styrelse. Mera info hittas på denna sida. Man har också rätt att avgiftsfritt komma och prova på scouting 3 veckomöten/en övernattning och ifall man efter det ångrar sig, behöver man inte betala medlemsavgift.

Om du vill få mer info om vad medlemskapet innebär samt vilka medlemsförmåner man har som medlem, kan du besöka denna sida. 

Kuksa

Inom scoutverksamheten används scoutmedlemsregistret Kuksa, där vårdnadshavare och medlemmar kan sköta scoutrelaterade ärenden i Scouternas e-tjänst. För att fylla i en medlemsansökan till kåren bör du först registrera dig som användare i tjänsten. Om du är vårdnadshavare, skapar du först login åt dig själv. Därefter kan du lägga till minderåriga som du har vårdnad över i tjänsten och kommer åt att skapa en medlemsansökan åt hen och senare kan man sköta alla anmälningar till evenemang via tjänsten. 

Du kommer åt att se alla uppgifter som finns sparade om dig eller ditt barn. Du som är målsman, men inte är scout, har i medlemsregistret en liknande profilsida som scouten, dock utan ett medlemskap i kåren.

Som målsman kan du:

- uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret

- uppdatera ditt barns kontaktuppgifter

- skriva ut/spara ditt barns medlemskort

- anmäla ditt barn till evenemang

För att göra en medlemsansökan åt ditt barn, gå in på den HÄR sidan. 

Du kan byta språket på inloggningssidan till svenska!

Vid problem med e-tjänsten kan du kontakta Åbo Vildars medlemsregisteransvariga Emilia Nylund via emmi(at)abovildar.fi