Åldersgrupper

Scouting är en hobby för alla åldrar. Scoutprogrammet, som vår verksamhet baserar sig på, erbjuder varje åldersgrupp utmaningar på lämplig nivå och bygger på aktiviteter av stigande svårighetsgrad. 

Familjescouter (3-6 år + vuxna)

Vargungar (7-9 år)

Äventyrsscouter (10-11 år)

Spejarscouter (12-14 år)

Explorerscouter (15-17 år)

Roverscouter (18-22 år) & ledare 

Hyddan - vår kårlokal

Hyddan är vår kårlokal och här har vi hållit till sedan 1988. Lokalen är belägen på Gillesgården på Auragatan 1. Gå förbi bommen in på gården till dörren längst till höger så hittar du oss på första våningen. Här har vi två rum; ett för ledarna ("ledarsidan"), som samtidigt fungerar som kansli, och ett för spejarscouterna ("scoutsidan"). Vargungarna och äventyrsscouterna samlas antingen på "scoutsidan" eller nere i Spegelsalen (dörren längst till vänster, G-dörren en trappa ner till källarvåningen).

S:t Karins-avdelningen

Kåren har även verksamhet i S:t Karins för vargungar och äventyrsscouter. Vi har möten på tisdagar kl 18-19 i S:t Karins kyrkas klubbutrymme (Voudinkatu 2).

Kåken - vår utfärdsstuga

Kåken är vår gemensamma utfärdsstuga med Scoutkåren Pojkarna. Den är belägen i Lemlax, Pargas ca 30 km från Åbo. Avståndet till havet från Kåken är ett hundratal meter. Kojplatser finns för ca 30 personer och i den närliggande sangropen finns gott om plats för ett och annat halvplutontält. Kåken är en gammal statarlänga från slutet av 1800-talet och stället ägs av Lemlax Gård / Familjen af Heurlin. 

Utan Kåken skulle vår verksamhet vara mycket begränsad eftersom det är här vi håller förläggningar av olika typ, utfärder för olika grupper, vår- och höstmanövrar, diverse tävlingar etc. 

Adressen till Kåken är: Fallvägen 169, Pargas

Här hittar du körinstruktioner till Kåken.

Kåkenchecklista, vad som bör fixas innan man lämnar Kåken efter ett evenemang.

Wilda Posten - vår kårtidning

Wilda Posten, som är vår kårtidning grundades 1978 och utkommer 1-2 gånger i året. Tidningen sätts ihop av en redaktion bestående av spejarscouter med hjälp av en äldre ledare. Tidningens innehåll består av texter om upplevda evenemang, korsord, recept, pyssel mm. Alla kårens medlemmar får bidra med material till tidningen och vad man vill bidra med är upp till var och en, allt är välkommet.