Vi vill tacka följande fonder och stiftelser som stöder och möjliggör vår verksamhet

Åbo stad, Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Kyrkligt arbete, Sundells stiftelse, Gesellius fond och William Thurings stiftelse

 

 

Välkommen till Åbo Vildar!

Flickscoutkåren Åbo Vildar rf bedriver svenskspråkig scouting i Åbo. Kåren grundades 30.3.1917 och fyllde således 100 år 2017. Vi har ca 150 medlemmar i olika åldrar.

Genom scoutingen får man uppleva spännande äventyr och nya utmaningar. Scouting är vänner, gemenskap, verksamhet ute och inne och att lära sig nytt genom att göra själv. Välkommen med i vår verksamhet!